Gevellantaarns


restauratie gevellantaarns Doelen Hotel Amsterdam

oorspronkelijke staat
oorspronkelijke staat
reconstructie gevellantaarn hotel de doelen
reconstructie
geplaatst
geplaatst

Tijdens grootscheepse restauratie en renovatie van het Doelen hotel te Amsterdam ontworpen door architect J.F.Hamersveld restaureerde wij 6 originele gevellantaarns en construeerden wij 3 nieuwe volgens exacte detaillering van de oorspronkelijke gevellantaarns. 


restauratie & reconstructie van diverse gevellantaarns

Restauratie van een monumentale gevellantaarn voor een Amsterdams grachtenhuis

Nieuw vervaardigde bovenlichtlantaarn naar historisch model voor een Amsterdams grachtenpand.

Restauratie van de beide monumentale neo-gothische buitenlantaarns van de 19e eeuwse Keizersgrachtkerk .Door ons vervaardigde en geplaatste gevellantaarn voor een Amsterdams grachtenhuis.

Voor dit in Hollandse renaissancestijl gebouwde weelderige dubbel geknikte grachtenpand restaureerden wij de beide gevellantaarns welke wij c.a. 40 jaar geleden ook vervaardigd hebben.

Exacte replica van de allervroegste openbare stadsverlichting van Amsterdam, ontworpen door Brandmeester Jan van der Heyden.